top of page

Support Group

Public·82 members

Pershkrimi Objektiv Dhe Subjektiv I Mesuesit.rar


Prespektiva lineare qendrore është vetëm një nga mënyrat me të cilat paraqitet realiteti, por karakteri i saj ishte veçanërisht e përputhshme me mentalitetin e njeriut të Rilindjes, pasi i jepte udhë një rendi racional të hapësirës, sipas kritereve të vendosur nga vetë artistët. Nëse nga një anë prania e rregullave matematike e bënte prespektivën një lëndë objektive, kurse nga ana tjetër zgjedhjet që përcaktonin këto rregulla ishin me karakter plotësisht subjektiv, si pozicionimi i pikës së fugës, distanca nga spektatori, lartësia e horizontit. Në fund të fundit prespektiva rilindase nuk është gjë tjetër veçse një konvencion paraqitjeje, që sot është kaq e rrënjosur sa duket e natyrshme, edhe pse disa lëvizje të shekullit XIX, si kubizmi, kanë treguar se ajo është vetëm një iluzion.
pershkrimi objektiv dhe subjektiv i mesuesit.rar


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvittuv.com%2F2tRh83&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw35i49QiMZPdhuYHeg_P9WtEse dhe Analiza Letrare ESE Pershkrimi i nje peisazhi.. ... i nje personi wikipedia zip Tue 10 subjektiv Portali Shqip Tema pershkrimi objektiv i nje ... Eshte 14 vjec, me nje [HOST] Subjektiv I.. Skenderbeut Zip torrent film rango version ... pershkrimi objektiv dhe subjektiv i nje kafshe 10 0 0 0 libri i mesuesit dituri natyre 4 10 0 0 ... 350c69d7ab


https://soundcloud.com/denis7kqqn/pes-2022-pc-game-free-download-hot

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page